Znajdź naszego przedstawiciela w Twoim regionie

Wpisz Twój kod pocztowy*

Lub wybierz województwo:

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Dbamy o Państwa dane osobowe

Ochrona danych osobowych od zawsze stanowi istotny element naszej wiarygodności i zaufania Klientów, dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem i chronimy je przed nadużyciami.

Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Państwa danych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest RINTAL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ulicy 30 stycznia 43, 83-110 Tczew.

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


Dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa podczas zawierania umowy oraz w związku z jej realizacją wykorzystujemy w celach:

  • podjęcia czynności przed zawarciem umowy, jej zawarcia i wykonania. Dane przetwarzamy w okresie trwania naszych uzgodnień, realizacji umowy i rozliczeń
    po jej zakończeniu;

  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji); przetwarzamy w okresie wykonywania obowiązków (np. wystawienia faktury i przechowywania danych) wynikających z przepisów, np. podatkowych;

  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk (np. podczas planowania rozwoju naszej firmy) dane przetwarzamy w okresie trwania umowy i nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

W umowach na roboty budowlano-montażowe/sprzedażowe pozyskujemy Państwa dane, które są nam niezbędne do zawarcia umowy. Możemy również poprosić o dodatkowe dane kontaktowe, jak numer telefonu czy adres e-mail, które pozwolą nam na ułatwienie komunikacji z Państwem.

Świadcząc Państwu usługi podczas obowiązywania umowy możemy pozyskiwać dodatkowe Państwa dane (jak np. dane transmisyjne lub demograficzne) dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszą firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?


Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych?


  • osoby upoważnione przez RINTAL Polska Sp. z o.o. - nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

  • podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług a także administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi prawne

  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie są Państwa prawa?


Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Czy transferujemy Państwa dane do państwa trzeciego?


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię).

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Udostępnij:
Infolinia Rintal: Skontaktuj się z nami w celu uzyskania potrzebnych informacji. Infolinia czynna pon-pt, 9.00 - 15.30 +48 58 532 42 54